Banner

Začátek stolního tenisu - 1947

A začínáme, část první:

Založení oddílu

 Můžeme si položit otázku: „Kdo za to může, že stolní tenisté Slovanu Broumov letos vstoupili do své pětašedesáté (65) sezóny?“

 Odpověď zní: „Viníkem“ byl  pan František Kohoutek.“¨


Největší zásluhu na založení oddílu stolního tenisu měl pan FRANTIŠEK KOHOUTEK, který působil v Broumově až do roku 1960. Byl předsedou oddílu, dobrým hráčem, především pak vynikajícím a obětavým organizátorem.

Oddíl stolního tenisu byl v Broumově založen v listopadu 1947 a jeho zakládajícími členy byli František Kohoutek, Oldřich Fiala, Hubert Kriegel, Miroslav Laštovička, Václav Pučelík, Vladimír Voháňka, František Vosika, Hana Karešová a Helena Řadová. 

Jedni ze zakladatelůManželé Fialovi

A co název oddílu?

V průběhu uplynulých 50 let docházelo i ke změnám názvů oddílu stolního tenisu. V době založení oddílu to byl Slovan Broumov, později Jiskra VEBA, v r. 1952 Tatran, v r. 1955 Slavoj, v roce 1956 Spartak a od r. 1957 opět původní název Slovan Broumov
Na tyto změny měla podstatný vliv roztříštěnost tělovýchovných jednot do nových, tzv. Dobrovolných sportovních organizací (DSO). 

Stabilní vedení oddílu-jen 5 předsedů za 65 let

Z hlediska vnitřní organizace oddílu k příliš velkým změnám nedocházelo. Od roku 1947 byl předsedou oddílu František Kohoutek, po něm převzal tuto funkci Oldřich Fiala, pak Květa Fialová, po ní Pavel Suchánek a v současné době vykonává funkci předsedy Karel Gombarčík.

Kde hrát, kde trénovat?

Broumovští stolní tenisté měli zpočátku obrovské potíže i se zajišťováním hrací místnosti. První tréninky se konaly v Městském hotelu, několik mistrovských zápasů se hrálo v restauraci U Nádraží, v bývalé restauraci Eden, v jídelně u Dudáčků, v Úpských papírnách, v budově za bývalou benzinovou pumpou a v klášterním domě U Tří růží. V té době měl oddíl 150 členů! Po přestěhování do tělocvičny ve Velké Vsi klesl počet členů na 30. Jelikož tato tělocvična nevyhovovala požadavkům I. a II. ligy, převážely se stoly na vozíku bud′ do sokolovny, nebo do sálu na Střelnici.

V roce  2011 se oddíl přemístil na současnou adresu do herny v Broumově Olivětíně, Soukenická 68, vedle vrátnice Veby a.s.

            Na základě zpra­cování dochovaných záznamů a vzpomínek panem Oldřichem Fialou a s jeho laskavým svolením připravil MUDr. Bohumil Kleprlík.

Kudy k nám

SponzořiPodporují nás

Město BroumovGloballuxK-Gemini s.r.o. Veba a.s.   cekoimport.jpg

Rychlý kontakt