Banner

Prvních 50 let činnosti 1947 - 1997

Pokračujeme, část druhá:

Sportovní aktivita během prvních padesáti let zakončena v roce 1997 úspěšnou oslavou padesátého výročí založení Slovanu.

Již v lednu 1948 se panu Františku Kohoutkovi za pomoci dalších členů oddílu podařilo v Broumově uspořádat turnaj o mistra Východočeské župy za účasti 150 hráčů. Mistrem župy se stal Linhart z Pardubic a vítězem soutěže Kladského pomezí Laštovička z Broumova.

Zásluhou Františka Kohoutka se v Broumově uskutečnila exhibice mistrů světa Bo­humila Váni a Ladislava Štípka, dále pak v roce 1950 utkání s národním družstvem Švédska a v roce 1965 s národním druž­stvem NDR. Do roku 1960 bylo uspořádáno devět turnajů za účasti hráčů z celé Česko­slovenské republiky. Na nich dosáhli i broumovští hráči, kteří v té době patřili mezi nejlepší ve Východočeském kraji, významných úspěchů. Tak například v roce 1954 ve čtyřhře žen zvítězila dvojice Fialová – Piskorová, ve čtyřhře mužů skončili Fiala s Laštovičkou na 2. místě a ve dvouhře mužů obsadil Fiala 3. místo.

Střelnice 1953 Sparta Praha

         V poválečných letech až do roku 1955 se ­hledaly formy uspořádání nejvyšších soutěží ve stolním tenisu. V roce 1952 se vítězové krajských přeborů družstev zúčastnili jednorázového mistrovství ČSR, které se konalo v Bratislavě, v dalších létech se krajští přeborníci do tohoto mistrovství probojovali z kvalifikace. V Bratislavě se mistrovství účastnilo 36 družstev. Broumov se po vítězstvích nad Cvernovkou Bratislava, Modetou Jihlava a především nad Baníkem Vítkovice probojoval mezi 12 nejlepších. Další zápasy se ZMP Praha a družstvem s názvem Poštári Bratislava skončily porážkami, ale až po úporných bojích. Významného úspěchu zde dosáhla dvojice Fiala - Dostálová, která porazila tehdejší mistry Slovenska Tokára s Mistríkovou.
Další kvalifikace na mistrovství ČSR se konala v roce 1953 v Bystřici pod Hostýnem.Po vítězství v kvalifikaci se Broumov opět probojoval do finále ČSR, pořádaném v Ostravě.Na konečné umístění měl vliv protest hráčů Prostějova proti účasti manželů Piskorových, kteří údajně neměli v pořádku povolení o hostování.       

           V roce 1954 se konala kvalifikace o postup na mistrovství ČSR v Broumově, a to v budově gymnázia. Po vítězství nad přeborníky krajů Brna, Liberce, Ostravy a Pardubic skončilo družstvo Broumova na 2. místě za ZMP Praha, a tím se probojovalo do finále mistrovství ČSR, které se uskutečnilo v Brně za účasti 10 nejlepších krajů. Z dalších bojů o lepší umístění byl Broumov vyřazen slovenským družstvem z Levice. V Brně reprezentovali Broumov tito hráči: Fiala, Kohoutek, Laštovička, Vosika, Sokol, Fialová a Metelková.

MČR Brno

           Od roku 1955 bylo uspořádání nejvyšších mistrovských soutěží podobné těm současným. Nejvyšší soutěž byla nazvána mistrovstvím ČSR I. třídy, o stupeň nižší  byla celostátní soutěž, později přejmenovaná na     2. ligu. Po účasti na mistrovstvích ČSR v Bratislavě, Ostravě a v Brně si Broumov vybojoval v roce 1956 zařazení do mistrovství ČSR I. třídy. V této nejvyšší soutěži setrval dvě hrací období a další dva roky byl účastníkem 2. ligy, kterou pro nedostatek finančních prostředků musel opustit. Tím také skončilo velmi úspěšné období broumovského stolního tenisu, jež trvalo plných 12 let!

           V roce 1960 sestoupilo smíšené družstvo mužů a žen do krajského přeboru I. třídy. Po třech letech došlo k reorganizaci soutěží, při níž hráli muži i ženy odděleně, a tento systém trvá dosud. Broumovští si uhájili účast v této nejvyšší krajské soutěži až do roku 1988, kdy sestoupili do KP II. Třídy. V dalších letech až do roku 1997, kdy proběhla úspěšná oslava padesátého výročí založení Slovanu, startoval Slovan v KP II. tř. S jednou výjimkou v roce 1993, kdy na 1 rok sestoupil do okresního přeboru. Družstvo žen si udrželo účast v KP I. třídy až do roku 1979, následně do roku 1997 bylo účastníkem druhé nejvyšší krajské, pojmenované  oblastní soutěží.      

Trenink 1958

        Trenink 1974

           Na úseku trenérské činnosti byl hlavní zájem soustředěn na žactvo a mládež. Trenérem žactva byl od založení oddílu až do roku 1994 Oldřich Fiala. Jeho velkým pomocníkem mu byla manželka Květa, která po mnoho let vedla kroužek st. tenisu pro začátečníky. Na trenérské činnosti se podíleli i Karel a Jaroslav Gombarčíkovi, Jaromír Sýkora, Miroslav Sodomek, Jaroslav Sokol a další.

Mládež 1958

           Nebyla to však vždy jen první družstva mužů a žen, která dobře reprezentovala broumovský stolní tenis. Byli to i žákyně a žáci, již patřili ve svých obdobích mezi nejlepší v okrese, a to jak v soutěžích jednotlivců, tak i družstev. Byli to především Luboš Kult, M. Sokol, J. Klíma, Vl. Petira, M. Černý, P. Holeček, M. Šrůtek, P. Suchánek, J. Jetel, A. Šarkánová, E. Alexandrová, Zd. Kostelecká, J. Přenosilová, L. Mrštinová, R. Suchánková a další.

           Na rozvoji stolního tenisu v Broumově se v té době také podílela další družstva mužů a žen, hrajících v nižších soutěžích, ve kterých startovali mj. B. Bednařík, J. Hubka, B. Jandík, L. Kellera, M. Ducháč, J. Ročeň, J. Prouza a mnoho dalších. Z dochovaných záznamů bylo zjištěno, že za padesátiletou historii do roku 1997 hrálo za broumovská družstva kolem 80 mužů a 30 žen.

40 výročí Slovanu

40.výročí Slovanu     

      V době oslav padesáti let měl oddíl 40 členů a v mistrovských soutěžích bojovala 3 družstva stolního tenisu mužů, 1 družstvo žen, 4 družstva žáků a jedno žákyň. „A" družstva mužů a žen byla účastníky nižší oblastní soutěže, „béčko" mužů si vybojovalo pro následující  hrací období účast v okresním přeboru. Starší žáci získali prvenství v divizi Východočeské oblasti s právem účasti na MČR a prvenství v okresním pře­boru, mladší žáci byli první jak v oblastním, tak i v okresním přeboru.

Pavel Kuchta

Petr Cepek

Jakub Kleprlík vs.Gombarčík BTM 1995

Diplomy z BTM     

      Ze všech družstev i v soutěžích jednot­livců si v roce oslav nejlépe vedli žáci. Pod trenérským vedením Karla Gombarčíka a MUDr. B. Kleprlíka získali v tomto roce celkem 6 ti­tulů přeborníka východočeské oblasti. Dva tituly vybojovala družstva starších a mlad­ších žáků v sestavě Pavel Kuchta, Karel  Gombarčík ml., Jakub Kleprlík, Michal Kleprlík a Petr Cepek. Další tři tituly mladšího žac­tva v soutěžích jednotlivců získal K. Gombarčík ml., a to ve dvouhře, ve čtyřhře společně s P. Cepkem a ve smíšené čtyřhře. Tento přebor se konal v Broumově a mimo uvedených titulů získali stříbrné medaile ve čtyřhře bratři J. a M. Kleprlíkovi, ve dvouhře obsadil Jakub 2., Michal 3. a P. Ce­pek 5. místo. Ve čtyřhře starších žáků získali další titul přeborníka K. Gombarčík s P.Kuchtou, který ve dvouhře obsadil 3. - 4.místo.

Nejsilnější složení mládeže

KP st.žáci.1.místo Slovanu

Citace z dobových novin:

….“O krůček za těmito nejlepšími jsou ještě další žáci, o nichž jistě zanedlouho uslyšíme. O budoucnost stolního tenisu v Broumově je tedy dobře postaráno.

           A jaké jsou další plány broumovských stolních tenistů? Pokračovat v úspěšné práci s mládeží a pokud možno ještě více se pro­sazovat na republikových turnajích žactva. Posílit „A" družstvo mužů a postoupit do vyšších oblastních soutěží, udržet ostatní družstva ve stávajících soutěžích. Dále pak vytvořit podmínky pro přemístění činnosti oddílu do sportovní haly a zajistit prostřednictvím sponzorů finanční zabezpečení ke splnění vytyčených cílů, a tím i k obnovení slavné éry broumovského stolního tenisu….“
A jak dopadly plány v dalších 15 letech činnosti? Odpověď se dozvíme v dalších článcích.

                      Na základě zpra­cování dochovaných záznamů a vzpomínek panem Oldřichem Fialou a s jeho laskavým svolením připravil MUDr. Bohumil Kleprlík.

 

Kudy k nám

SponzořiPodporují nás

Město BroumovGloballuxK-Gemini s.r.o. Veba a.s.   cekoimport.jpg

Rychlý kontakt